Viete prečo nie je na turistickej mape Banskej Bystrice z roku 1960 zaznačené letisko Sliač?

26 júna, 2020

Novinky

V našom Slovenskom múzeu nám pribudol nový exemplár. Turistická mapa Banskej Bystrice a okolia z roku 1960. Pozoruhodná je skutočnosť, že napriek tomu, že už vtedy existovalo letisko Sliač nie je na nej zakreslené. A čo z a tým je? bezpečnosť, z dôvodu utajovanej skutočnosti sa na mapu nemohlo zakresliť. Napriek tomu Vám prinášame aspoň pár zaujímavosti o jeho vzniku a počiatkoch.

Prvý čulý letecký ruch na miestach dnešného letiska Sliač je zaznamenaný v prvej polovici 30-tych rokoch 20.storočia. Boli to lúky a polia vo vlastníctve gazdov z Badína, Veľkej Lúky a Hájnik. Na tieto miesta prichádzali sezónne cvičiť lietadlá pluku 3 generála M.R. Štefánika z Piešťan. Okrem toho tu boli nadšenci lietania, ktorí zlietavali svahy v okolí Banskej Bystrice, Šalkovej, Seliec a Veľkej Lúky. Leteckú tradíciu vo zvolenskom regióne rozbieha za veľkej podpory Aeroklubu republiky československej, Stredoslovenský aeroklub (SSA) so sídlom vo Zvolene, založený 23.11.1935 vo zvolenskom hoteli Grand (dnes  Divadlo Jozefa Gregora Tajovského). Významným momentom v histórii letiska je 20.apríl 1936, kedy po dohode s vlastníkmi pôdy bola plocha pre účely letiska, nazývaná podľa blízkeho majera Tri Duby, ako trvalá, schválená dekrétom Ministerstva verejných prác. Aj Okresný úrad vo Zvolene vydal dekrét o povolení užívania plochy pre civilné, športové a vojenské účely a povolenie pre výstavbu objektov a zariadení k leteckej činnosti. Letisko bolo slávnostne odovzdané do správy SSA Zvolen 1.5.1936. V tento deň bola otvorená prvá civilná Stredoslovenská pilotná škola a jej prvý kurz. Absolventi kurzov boli odosielaní k vojenským leteckým útvarom. Mnohí z nich sa neskôr aktívne zapojili v domácom a zahraničnom odboji a uplatnili sa aj v dopravnom letectve.

Od roku 1937 z dôvodu stupňujúceho sa bezpečnostného napätia v Európe, najmä od západného suseda hitlerovského Nemecka, začína na letisku prebiehať intenzívna vojenská letecká činnosť. Je tu dislokovaná letka 16 pluku 3 M.R. Štefánika z Piešťan. Budujú sa technické a ubytovacie objekty pre letecký personál. Letisko je známe pod pomenovaním „ Letisko Zvolen“.

Na letisko Zvolen postupne preniká aj civilná letecká doprava. Zo začiatku to boli iba lety príležitostné. Za vôbec prvý civilný let možno považovať let, ktorý sa uskutočnil už v auguste 1936, keď známy zvolenský staviteľ Ing. František Novák absolvoval let za pracovnými povinnosťami do Bratislavy a späť.

Slovenský štát od svojho vzniku deklaroval záujem vybudovať civilnú leteckú dopravu. V tejto súvislosti bola 21.06.1939 zriadená Slovenská letecká spoločnosť (SLS) s majoritným podielom štátu, ktorej činnosť nepriaznivo ovplyvňovali rôzne faktory, ako nedostatok leteckej techniky, personálu a vojnové udalosti. Aj z týchto dôvodov boli mnohé otvorené linky zrušené.

Slovenské letectvo prechádza mnohými organizačnými, personálnymi a dislokačnými zmenami. K 1.5.1942 bolo vykonané aj premenovanie  „Letiska Zvolen“ na „Letisko Tri Duby“. V tomto roku letisko prijalo prvé dopravné lietadlo letiace na linke Bratislava – Vysoké Tatry s medzipristátím na letisku Tri Duby. Vtedy priletelo na Sliač 8 pasažierov – kúpeľných hostí.

ZDROJ: https://airportsliac.sk/letisko/historia/#content