Základy kartografie: 5 najpoužívanejších druhov máp a ako sa používajú

27 októbra, 2023

Uncategorized

Máp je nespočetné množstvo, ale existuje päť hlavných druhov, ktoré sa najčastejšie používajú – politické mapy, fyzické mapy, topografické mapy, klimatické mapy a ekonomické mapy. Tieto mapy sa využívajú v rôznych oblastiach od výučby geografie, cez cestovanie, po výskum klímy a ekonomiky. Poďme sa na ne pozrieť bližšie. 
 
1. Politické mapy 
 
Politické mapy predstavujú hranice medzi jednotlivými krajinami, štátmi alebo provinciami. Tiež zobrazujú umiestnenie hlavných miest, mestských aglomerácií a iných dôležitých miest. Sú užitočné pre výučbu histórie a politiky, turistiku, plánovanie ciest a pre všetkých, ktorí majú záujem o globálnu politickú situáciu. 
 


2. Fyzické mapy 
 
Zatiaľ čo politické mapy sa zameriavajú na hranice, fyzické mapy zobrazujú prirodzené prvky krajiny ako sú hory, rieky, jazera a oceány. Sú nástrojom geológov, geografov, biológov a iných vedcov, ale aj turistov a dobrodruhov, ktorí chcú preskúmať prírodné krásy sveta. 
 


3. Topografické mapy 
 
Topografické mapy sú podrobné a presné zobrazenie fyzickej povrchu zeme s využitím výškových čiar. Sú užitočné pre turistov, turistikov, horolezcov, staviteľov, vojakov a iných, ktorí potrebují detailné informácie o teréne. 
 


4. Klimatické mapy 
 
Klimatické mapy zobrazujú rôzne klimatické oblasti sveta. Ukazujú, kde sa nachádzajú tropické, subtropické, mierné, chladné a polárne klimatické oblasti. Sú dôležité pre vedcov, ktorí skúmajú klímu a zmenu klímy, ale aj pre tých, ktorí plánujú cestovať a chcú vedieť, aké počasie môžu očakávať. 

 
5. Ekonomické mapy 
 
Ekonomické mapy zobrazujú distribúciu zdrojov a ekonomickú aktivitu v rôznych oblastiach. Ukazujú, kde sa nachádzajú priemyselné oblasti, poľnohospodárske oblasti, oblasti bohaté na nerastné suroviny a tiež obchodné trasy. Sú neoceniteľné pre ekonómov, politikov, podnikateľov a investorov. 
 


Tieto päť typov máp nám pomáha lepšie pochopiť svet, v ktorom žijeme. Každý z nich ponúka jedinečný pohľad na našu planétu a jej rôzne aspekty. Bez nich by sme mali len ťažko predstaviť si komplexnosť a rozmanitosť našej Zeme.