Určovanie geografickej šírky

18 júna, 2021

Škola geografie

Už dávno si ľudia všimli, že keď sa premiestníme smerom na juh, Polárka sa objaví bližšie k obzoru, keď smerom na sever, budeme ju vidieť na oblohe vyššie.

Dá sa dokázať, že výška Polárky nad horizontom (alebo skôr výška nebeského pólu nad horizontom, ale tieto dve hodnoy sú takmer rovnaké) sa rovná geografickej šírke pozorovateľa.

Preto na určenie našej geografickej šírky musíme iba zmerať výšku Polárky. Prípadne môžete použiť výšku Slnka na poludnie (pozor, na Slnko sa nemôžeme pozerať priamo).

Po nájdení Polárky môžeme určite jej výšku pomocou veľmi jednoduchého nástroja zvaného kvadrant (štvrtina kruhu) alebo použiť sextant (šestina kruhu), prípadne oktant (osmina kruhu). Tieto prístroje sa používajú na navigáciu už od počiatkov a môžete si ich ľahko vytvoriť sami. Však pozrite na obrázok nižšie.

Jednoduhcý nástroj kvadrant na určovanie geografickej šírky

V noci cez kukátko (slamku) nájdeme Polárku. Potom si odčítame číslo, na ktoré bude smerovať olovnica. Toto číslo predstavuje geografickú šírku. Na rovnakom princípe funguje sextant, pričom ten na meranie využíva často výšku Slnka nad horizontom, z čoho bolo možné na poludnie určiť geografickú šírku. Postup je však oveľa zložitejší, než v prípade využitia Polárky.

Zdroj: Základy kartografie, gis a dpz pre učiteľov